Ekspedycja
Sprawdź zaproponowany podział. Jakie jeszcze są podziały? Czym się różnią? Co mają wspólnego? Dlaczego istnieją różne podziały stref klimatycznych?
 
A czym są typy klimatów?
This site is designed for middle school and high school students. The site explains the 12 climate types found on Earth. It discusses the causes of climate and provides details such as where each climate is found, temperatures, precipitation, seasons, vegetation, and animal life.
Original link